Obrábění

Jednou ze základních úprav hliníku ve strojírenství je obrábění. Důležitou hodnotu pak sděluje tzv. obrobitelnost materiálu.

Hliníkové slitiny můžeme dělit na několik kategorií podle jejich obrobitelnosti: velmi dobrá, dobrá, přijatelná, uspokojivá a špatná. U nejčastěji používaných normovaných slitin hliníku ve strojírenském průmyslu je tomu takto:

 • EN AW 1050 – špatná – jedná se o téměř čistý hliník Al 99,5%, velmi měkká slitina
 • EN AW 6060 - uspokojivá – tato slitina hliníku má již v sobě 0,5% křemíku, který činí tento materiál pevnějším
 • EN AW 6063 – uspokojivá - u této sliny lze ocenit její široký potenciál použití
 • EN AW 6082 – přijatelná – tento typ slitiny patří mezi pevnější slitiny díky obsahu 1% křemíku, který vytváří při obrábění dlouhou šponu
 • EN AW 5083 – přijatelná/dobrá – tato slitina patří opět mezi dostatečně pevné slitiny při zachování požadovaných vlastností při účelu jeho použití
 • EN AW 5754 – přijatelná/dobrá – tato slitina je vhodnou náhradou pro všechny typy slitin určené ke svařování a eloxování
 • EN AW 2007 – dobrá – u této sliny můžeme ocenit především její třískové obrábění a hladký povrch obrobku, ekvivalent k této slitině je EN AW 2030
 • EN AW 2011 – dobrá – mechanické vlastnosti jsou obdobné jako u slitiny EN AW 2007
 • EN AW 2017 – dobrá – tato slitina se velice dobře obrábí a je vhodná do strojního průmyslu z důvodu absence olovnatých legur
 • EN AW 2024 – dobrá – tento typ patří díky svým mechanickým vlastnostem k jedné z nejvyhledávanějších slitin v leteckém průmyslu
 • EN AW 7022 – velmi dobrá - slitina patří mezi nejpevnější slitiny, které se dají z hliníku vyrobit
 • EN AW 7075 – velmi dobrá - je stejně jako EN AW 7022 mezi nejpevnějšími slitinami